بارگذاری
×
داستان عامه پسند
داستان عامه پسند

جنایی
دلهره آور

محصول

آمریکا

IMDB
8.489

1994


 • 812

 • لیست علاقه مندی ها

2

0

آیا این فیلم را به دیگران پیشنهاد میکنید

100 درصد کاربران این فیلم را پیشنهاد کرده اند.
درباره فیلم

جولز و وینسنت ( باجگیرهای مارسلوس والاس ) در طی اجرای ماموریتی چند حوان را به قتل می رسانند. در حین قتل اتفاق عجیبی باعث تحول فکر و قلبی جولز شده و جولز تصمیم میگیرد که دست از جرم و جنایت برداشته و بسوی وارستگی گام بردارد. ولی وینسنت که اندیشه جولز را مورد تمسخر قرار میداد به کار خود ادامه داده و در ماموریت بعدی …

عوامل فیلم


 • John Travolta
 • John Travolta
 • Samuel L. Jackson
 • Samuel L. Jackson
 • Uma Thurman
 • Uma Thurman
 • Bruce Willis
 • Bruce Willis
 • Ving Rhames
 • Ving Rhames
 • Harvey Keitel
 • Harvey Keitel
 • Eric Stoltz
 • Eric Stoltz
 • Tim Roth
 • Tim Roth
 • Amanda Plummer
 • Amanda Plummer
 • Maria de Medeiros
 • Maria de Medeiros
 • Quentin Tarantino
 • Quentin Tarantino
 • Rosanna Arquette
 • Rosanna Arquette
 • Peter Greene
 • Peter Greene
 • Duane Whitaker
 • Duane Whitaker
 • Angela Jones
 • Angela Jones
 • Phil LaMarr
 • Phil LaMarr
 • Steve Buscemi
 • Steve Buscemi
 • Bronagh Gallagher
 • Bronagh Gallagher
 • Laura Lovelace
 • Laura Lovelace
 • Frank Whaley
 • Frank Whaley
 • Burr Steers
 • Burr Steers
 • Paul Calderon
 • Paul Calderon
 • Jerome Patrick Hoban
 • Jerome Patrick Hoban
 • Michael Gilden
 • Michael Gilden
 • Gary Shorelle
 • Gary Shorelle
 • Susan Griffiths
 • Susan Griffiths
 • Eric Clark
 • Eric Clark
 • Joseph Pilato
 • Joseph Pilato
 • Brad Blumenthal
 • Brad Blumenthal
 • Lorelei Leslie
 • Lorelei Leslie
 • Emil Sitka
 • Emil Sitka
 • Brenda Hillhouse
 • Brenda Hillhouse
 • Chandler Lindauer
 • Chandler Lindauer
 • Sy Sher
 • Sy Sher
 • Robert Ruth
 • Robert Ruth
 • Rich Turner
 • Rich Turner
 • Don Blakely
 • Don Blakely
 • Carl Allen
 • Carl Allen
 • Karen Maruyama
 • Karen Maruyama
 • Kathy Griffin
 • Kathy Griffin
 • Venessia Valentino
 • Venessia Valentino
 • Mariel Haenn
 • Mariel Haenn