بارگذاری
×
مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی / Men in Black: International
مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی / Men in Black: International

کمدی
اکشن
علمی و تخیلی

محصول

آمریکا
چین

IMDB
5.9

2019


 • 77

 • لیست علاقه مندی ها

1

0

آیا این فیلم را به دیگران پیشنهاد میکنید

100 درصد کاربران این فیلم را پیشنهاد کرده اند.
درباره فیلم

مردان سیاه پوش همواره از زمین محافظت کرده‌اند. در ماجراجویی جدید، آن‌ها بزرگترین تهدید را از زمین دور خواهند کرد.

عوامل فیلم


 • Tessa Thompson
 • Tessa Thompson
 • Rafe Spall
 • Rafe Spall
 • Laurent Bourgeois
 • Laurent Bourgeois
 • Larry Bourgeois
 • Larry Bourgeois
 • Emma Thompson
 • Emma Thompson
 • Mandeiya Flory
 • Mandeiya Flory
 • Kayvan Novak
 • Kayvan Novak
 • Annie Burkin
 • Annie Burkin
 • Tim Blaney
 • Tim Blaney
 • Spencer Wilding
 • Spencer Wilding
 • Marcy Harriell
 • Marcy Harriell
 • Inny Clemons
 • Inny Clemons
 • Thom Fountain
 • Thom Fountain
 • Drew Massey
 • Drew Massey
 • Aaron Serotsky
 • Aaron Serotsky
 • Matthew Bates
 • Matthew Bates
 • Sartaj Garewal
 • Sartaj Garewal
 • Stephen Wight
 • Stephen Wight
 • Brian Silliman
 • Brian Silliman
 • John Sousa
 • John Sousa
 • Jeff Kim
 • Jeff Kim
 • Michael Adams
 • Michael Adams
 • Andrew Greenough
 • Andrew Greenough
 • Natasha Culzac
 • Natasha Culzac
 • David Hartley
 • David Hartley
 • Paul Brennen
 • Paul Brennen
 • Ania Sowinski
 • Ania Sowinski
 • Stefan Kalipha
 • Stefan Kalipha
 • Daniel ScottSmith
 • Daniel ScottSmith
 • Vincent Pirillo
 • Vincent Pirillo
 • Kaya BrownHallam
 • Kaya BrownHallam
 • Beau Fowler
 • Beau Fowler
 • Lukas DiSparrow
 • Lukas DiSparrow
 • Andy Beckwith
 • Andy Beckwith
 • Romanos Blanco
 • Romanos Blanco
 • Aist Dirit
 • Aist Dirit
 • Anatole Taubman
 • Anatole Taubman
 • Sorel Johnson
 • Sorel Johnson
 • Paul Smith
 • Paul Smith
 • مرجان گلچین
 • مرجان گلچین
ممکنه دوست داشته باشی