بارگذاری
×
مکس دیوانه: جاده خشم / Mad Max: Fury Road
مکس دیوانه: جاده خشم / Mad Max: Fury Road

اکشن
ماجراجویی
علمی و تخیلی
هیجان انگیز
فیلم 3D

محصول

آمریکا
استرالیا

IMDB
7.5

2015


 • 393

 • لیست علاقه مندی ها

5

0

آیا این فیلم را به دیگران پیشنهاد میکنید

100 درصد کاربران این فیلم را پیشنهاد کرده اند.
درباره فیلم

در آینده ای دور، در حالی که تنها بیابانی خشک از زمین باقی مانده است، باقیمانده ی نسل انسان ها برای بدست آوردن واجبات زندگی حاضرند یکدیگر را بکشند. مکس، مردی کم حرف که زن و بچه اش را از دست داده است، به تنهایی سفر می کند و در جستجوی صلح می باشد...

عوامل فیلم


 • Tom Hardy
 • Tom Hardy
 • Charlize Theron
 • Charlize Theron
 • Nicholas Hoult
 • Nicholas Hoult
 • Hugh KeaysByrne
 • Hugh KeaysByrne
 • Josh Helman
 • Josh Helman
 • Nathan Jones
 • Nathan Jones
 • Zo Kravitz
 • Zo Kravitz
 • Rosie HuntingtonWhiteley
 • Rosie HuntingtonWhiteley
 • Riley Keough
 • Riley Keough
 • Abbey Lee
 • Abbey Lee
 • Courtney Eaton
 • Courtney Eaton
 • John Howard
 • John Howard
 • Richard Carter
 • Richard Carter
 • Iota
 • Iota
 • Angus Sampson
 • Angus Sampson
 • Jennifer Hagan
 • Jennifer Hagan
 • Megan Gale
 • Megan Gale
 • Melissa Jaffer
 • Melissa Jaffer
 • Melita Jurii
 • Melita Jurii
 • Gillian Jones
 • Gillian Jones
 • Joy Smithers
 • Joy Smithers
 • Antoinette Kellerman
 • Antoinette Kellerman
 • Christina Koch
 • Christina Koch
 • Jon Iles
 • Jon Iles
 • Quentin Kenihan
 • Quentin Kenihan
 • Coco Jack Gillies
 • Coco Jack Gillies
 • Chris Patton
 • Chris Patton
 • Stephen Dunlevy
 • Stephen Dunlevy
 • Richard Norton
 • Richard Norton
 • Vincent Roxburgh
 • Vincent Roxburgh
 • John Walton
 • John Walton
 • Ben SmithPetersen
 • Ben SmithPetersen
 • Russ McCarroll
 • Russ McCarroll
 • Judd Wild
 • Judd Wild
 • Elizabeth Cunico
 • Elizabeth Cunico
 • Greg Van Borssum
 • Greg Van Borssum
 • Robert Jones
 • Robert Jones
 • Sebastian Dickins
 • Sebastian Dickins
 • Darren Mitchell
 • Darren Mitchell
 • Crusoe Kurddal
 • Crusoe Kurddal
 • Shyan Tonga
 • Shyan Tonga
 • Cass Cumerford
 • Cass Cumerford
 • Albert Lee
 • Albert Lee
 • Ripley Voeten
 • Ripley Voeten
 • Riley Paton
 • Riley Paton
 • Maycn Van Borssum
 • Maycn Van Borssum
 • Hunter Stratton Boland
 • Hunter Stratton Boland
 • Nathan Jenkins
 • Nathan Jenkins
 • Fletcher Gill
 • Fletcher Gill
 • Whiley Toll
 • Whiley Toll