بارگذاری
×
Holidate
Holidate

کمدی
عاشقانه

محصول

آمریکا

IMDB
10

2024


  • 894

  • لیست علاقه مندی ها

3

1

آیا این فیلم را به دیگران پیشنهاد میکنید

75 درصد کاربران این فیلم را پیشنهاد کرده اند.
درباره فیلم

فیلم تعطیلات 2020 ; اسلون و جکسون از اینکه در تعطیلات تنها و مجرد باشند متنفرن و همیشه از جانب خانواده شان مورد قضاوت قرار می گیرند. آنها زمانی که یکدیگر ملاقات می گیرند عهد می بندند که تعطیلات سال باهم باشند و...

ممکنه دوست داشته باشی
IMDB
5.3
2024
IMDB
9
2024
IMDB
8
2006
IMDB
10
2024
IMDB
7/2
2024
IMDB
8/6
2024
IMDB
10
2024
IMDB
6.7
2024