بارگذاری
×
پیمان / The Covenant 2023
پیمان / The Covenant 2023

اکشن
جنگی
هیجان انگیز
دلهره آور

محصول

آمریکا
انگلستان

IMDB
7.7

2023


 • 280

 • لیست علاقه مندی ها

4

1

آیا این فیلم را به دیگران پیشنهاد میکنید

80 درصد کاربران این فیلم را پیشنهاد کرده اند.
درباره فیلم

داستان گروهبان جان که در آخرین سفر خود در افغانستان با مترجم محلی به نام احمد همراه می شود. احمد جان خود را به خطر می اندازد تا گروهبان جان را که مجروح شده است با عبور از مسیرهای طاقت فرسا به مکان امنی منتقل کند.

عوامل فیلم


 • Jake Gyllenhaal
 • Jake Gyllenhaal
 • Dar Salim
 • Dar Salim
 • Sean Sagar
 • Sean Sagar
 • Jason Wong
 • Jason Wong
 • Rhys Yates
 • Rhys Yates
 • Christian Ochoa
 • Christian Ochoa
 • Bobby Schofield
 • Bobby Schofield
 • Emily Beecham
 • Emily Beecham
 • Jonny Lee Miller
 • Jonny Lee Miller
 • Alexander Ludwig
 • Alexander Ludwig
 • Reza Diako
 • Reza Diako
 • James NelsonJoyce
 • James NelsonJoyce
 • Gary Anthony Stennette
 • Gary Anthony Stennette
 • Saboor Sahak
 • Saboor Sahak
 • Antony Starr
 • Antony Starr
 • Abbas Fasaei
 • Abbas Fasaei
 • Hadi Khanjanpour
 • Hadi Khanjanpour
 • Ash Goldeh
 • Ash Goldeh
 • Walid Shahalami
 • Walid Shahalami
 • Babrak Akbari
 • Babrak Akbari
 • Fariba Sheikhan
 • Fariba Sheikhan
 • Savannah Fort
 • Savannah Fort
 • Kieran Fort
 • Kieran Fort
 • Javid Hakim
 • Javid Hakim
 • Shoaib Lodin
 • Shoaib Lodin
 • Marcus Glimne
 • Marcus Glimne
 • Javier Ramos
 • Javier Ramos
 • Altamasch Noor
 • Altamasch Noor
 • Marcel Zad
 • Marcel Zad
 • Paeman Arianfar
 • Paeman Arianfar
 • Ali Nazarian
 • Ali Nazarian
 • Damon Zolfaghari
 • Damon Zolfaghari
 • Mo Ahmadi
 • Mo Ahmadi
 • Swen Temmel
 • Swen Temmel
 • Cyrus Khodaveisi
 • Cyrus Khodaveisi
 • Sina Parvaneh
 • Sina Parvaneh
 • Abdullah NooriNooristani Sunara
 • Abdullah NooriNooristani Sunara
 • Ahmad Zaki Watandost
 • Ahmad Zaki Watandost
 • Kawa Mawlayee
 • Kawa Mawlayee
 • Matthew Hawksley
 • Matthew Hawksley
 • Jonathan Hunt
 • Jonathan Hunt
 • Sergio Mart
 • Sergio Mart
ممکنه دوست داشته باشی
IMDB
2024
IMDB
10
2024
IMDB
5.5
2024
IMDB
8/6
2024
IMDB
8
2021
IMDB
8/4
2024
IMDB
6.7
2024
IMDB
5/2
2024
IMDB
8
2024