بارگذاری
×
پرستار بچه / Babysitter
پرستار بچه / Babysitter

درام
کمدی
ماجراجویی
معمایی

محصول

فرانسه
کانادا

IMDB
5.9

2022


 • 1.1K

 • لیست علاقه مندی ها

1

1

آیا این فیلم را به دیگران پیشنهاد میکنید

50 درصد کاربران این فیلم را پیشنهاد کرده اند.
درباره فیلم

پس از انتشار یک شوخی ، سدریک شغل خود را از دست می دهد و برای رهایی از جنسیت و زن ستیزی راهی یک سفر درمانی می شود.

عوامل فیلم


 • Patrick Hivon
 • Patrick Hivon
 • Monia Chokri
 • Monia Chokri
 • Nadia Tereszkiewicz
 • Nadia Tereszkiewicz
 • Steve Laplante
 • Steve Laplante
 • Hubert Proulx
 • Hubert Proulx
 • Stphane Moukarzel
 • Stphane Moukarzel
 • Nathalie Breuer
 • Nathalie Breuer
 • Patrice Dubois
 • Patrice Dubois
 • ve Duranceau
 • ve Duranceau
 • Genevive Beaudet
 • Genevive Beaudet
 • Patricia Lanoie
 • Patricia Lanoie
 • Adina Darie
 • Adina Darie
 • ValeriePascale Bourque
 • ValeriePascale Bourque
 • Amlie Grenier
 • Amlie Grenier
 • Varda tienne
 • Varda tienne
 • Linda Brodeur
 • Linda Brodeur
 • Alph Gagn
 • Alph Gagn
 • AnneValrie Bouchard
 • AnneValrie Bouchard
 • La Simard
 • La Simard
 • Jonathan David Bdard
 • Jonathan David Bdard
 • Antoine Beaulieu
 • Antoine Beaulieu
 • Mazen ElMasri
 • Mazen ElMasri
 • Sophie Doucet
 • Sophie Doucet
 • Chanelle Moroni
 • Chanelle Moroni