بارگذاری
×
غریبه‌ها: قسمت 1 / The Strangers: Chapter 1
غریبه‌ها: قسمت 1 / The Strangers: Chapter 1

ترسناک
جنایی
دلهره آور

محصول

آمریکا
انگلستان

IMDB
5.3

2024


 • 139

 • لیست علاقه مندی ها

0

0

آیا این فیلم را به دیگران پیشنهاد میکنید

هنوز ثبت امتیاز نشده
درباره فیلم

یک زن و شوهر که برای شروع یک زندگی جدید در شمال غربی اقیانوس آرام در حال رانندگی در جاده فرعی هستند پس از خراب شدن ماشینشان، مجبور می‌شوند شب را در اقامتگاه اجاره‌ای پرت بگذرانند، جایی که از غروب تا سپیده دم توسط سه غریبه نقابدار ترسانده می‌شوند.

عوامل فیلم


 • Madelaine Petsch
 • Madelaine Petsch
 • Froy Gutierrez
 • Froy Gutierrez
 • Gabriel Basso
 • Gabriel Basso
 • Ema Horvath
 • Ema Horvath
 • Richard Brake
 • Richard Brake
 • Rachel Shenton
 • Rachel Shenton
 • Ella Bruccoleri
 • Ella Bruccoleri
 • George Young
 • George Young
 • Janis Ahern
 • Janis Ahern
 • Pedro Leandro
 • Pedro Leandro
 • Ryan Brown
 • Ryan Brown
 • Ben Cartwright
 • Ben Cartwright
 • Florian Clare
 • Florian Clare
 • Miles Yekinni
 • Miles Yekinni
 • Rebecka Johnston
 • Rebecka Johnston
 • Stevee Davies
 • Stevee Davies
 • Brooke Lena Johnson
 • Brooke Lena Johnson
 • Brian Law
 • Brian Law
 • Rafaella Biscayn
 • Rafaella Biscayn
 • Pablo Sandstorm
 • Pablo Sandstorm
 • Sara Freedland
 • Sara Freedland
 • J.R. Esposito
 • J.R. Esposito
 • Milo Callaghan
 • Milo Callaghan
 • Matus Lajcak
 • Matus Lajcak
 • Olivia Kreutzota
 • Olivia Kreutzota
 • Letizia Fabbri
 • Letizia Fabbri